Natural Resources Consulting, Research and DevelopmentPoradenská firma GEOMEDIA s.r.o je činná od května 1994. Zabývá se především podnikovým poradenstvím v soukromém sektoru i koncepčními studiemi pro státní instituce.


Využití zdrojů energie:
 • vyhodnocování potenciálu geotermální energie;
 • projekty využití geotermálních zdrojů k výrobě elektrické energie a tepla, podpora při realizaci;
 • projekce a realizace využití tepelných čerpadel;
 • průzkum, výzkum a rozvoj hlubinných geotermálních systémů charakteru Hot-Dry Rock (EGS - Engineered, Enhanced Geothermal System);
 • vyhledávání a rozpracovávání dotačních možností a investičních příležitostí.
Vodní zdroje, hydrogeologie, vzorkování a monitoring:
Ekonomika životního prostředí, průmyslová ekologie a technická bezpečnost:
 • ekologický audit;
 • prevence závažných průmyslových havárií (ve smyslu zák. č. 59/2006 Sb.);
   - konzultační služby v oblasti prevence závažné havárie;
   - posuzování a hodnocení úplnosti a odborné správnosti podnikových bezpečnostních dokumentů;
 • hodnocení vlivů na životní prostředí
   - EIA - Environmental Impact Assessment
   - SEA - Strategic Environmental Assessment

Zavádění a certifikace systémů řízení:
 • ISO 9001 – systémy managementu kvality;
 • ISO 14001 – systémy environmentálního managementu;
 • OHSAS 18001 – systémy managementu BOZP;
 • ISO 27001 – systémy management bezpečnosti informací.

GEOMEDIA s.r.o. je členem:


GEOMEDIA s.r.o. je registrována v EU Úřadem pro rozvoj a spolupráci EuropaAid. ID: CZ-2009-FUX-0207535830

GEOMEDIA s.r.o. je registrována na informačním portále Evropské Komise CORDIS PIC: 953115502
Partner Links:


 • GEOMEDIA realizuje v současné době projekty v Evropě i v zámoří.

 • © Geomedia Ltd. 2003