Viděli jste ten film?

Jak bohatý otec zemře a sjede se celá jeho rodina a od pověřené osoby se jim dostává sdělení, co každý z nich zdědil? Přijeli nadšení, ale většina odešla skleslá, až se ukázal jeho syn, který si myslí, že mu otec nic nenechal. Z filmu bylo patrné, že s ním před jeho smrtí neměl úzký vztah, zřejmě pro jeho životní styl, kterému se mu díky otci dostávalo.

Nemůže se to týkat i Vás?

Jelikož zesnulý otec pověřil osobu, která měla na starost jeho majetek, tak dali synovi podmínky pro jeho získání. Přesně už si nevybavuji, kolik úkolů musel splnit jenom proto, aby se nakonec dozvěděl, co vše mu otec předal, ale vím, že musel vykonávat ze začátku manuální práci, prodával dokonce i růže na ulici, kde se seznámil se svoji budoucí přítelkyní, která měla nemocnou dceru. Možná už si teď ten film lépe vybavujete, název bohužel nevím, jinak bych Vám ho řekl, ale jde o to, jestli není na čase přemýšlet o svěřeneckém fondu?