Základní účel

Jakkoliv se nám může líbit a uchvacovat nás svou krásou třeba skleněné, nebo nerezové zábradlí , je třeba si uvědomit, že to nesmí být primární účel jejich použití a hlavní kritérium konstrukčního řešení. Musíme mít stále na paměti hlavní účel, proč je tato součást schodišť používána. Tím je zejména bezpečnost chodců – uživatelů schodišť.

Bezpečnost stokrát jinak

Ať už konstruktér, stavitel zvolí pro zajištění bezpečnosti pohybu chodců na schodišti jakékoliv řešení, jde stále jen o to hlavní – totiž o bezpečnost. To by si měli uvědomit i soukromí zadavatelé při stavbě rodinných domků. Je jistě vhodné experimentovat se vzhledem prostoru, schodiště, použít nevšední řešení, nebo se dokonce bez zábran po stranách schodiště obejít. Je to ale rozumné, podřídit zdraví lidí jen nějakému estetickému rozmaru, či touze po extravaganci?